side

פרטיות & עוגיות

תאריך אפקטיבי: אוגוסט 2020

מבוא ומדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן בו Headley Media Technology Division Ltd (מספר חברה 112774219) אוספת, משתמשת, מתחזקת וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים (כל אחד, "המשתמש") באתר www.cybersecuritycorporate.co.il ("האתר"). מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי Headley Media Technology Division Ltd.

דף זה מודיע לכם על המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של נתונים אישיים כאשר אתם משתמשים בשירות שלנו ואת האפשרויות שיש לכם בהקשר לאותם הנתונים.

אנו משתמשים בנתונים שלכם בכדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש בשירות אתם מסכימים לאיסוף ושימוש במידע האישי בהתאם למדיניות זו. אלא אם כן מוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו, למונחים המשמשים במדיניות פרטיות זו יש משמעויות זהות לתנאים והגבלות שלנו, שניתן לעיין בהם בקישור www.cybersecuritycorporate.co.il .

Headley Media Technology Division Ltd מתחייבת להגן ולשמור על המידע האישי שלכם בהתאם לחקיקה הנוכחית ול- GDPR. Headley Media Technology Division Ltd תמיד תעבד את הנתונים האישיים שלכם באופן אחראי ומאובטח בכל עת. מידע אישי אשר נמסר על ידי הקוראים שלנו מאפשר לנו לשפר את השירות שלנו ולספק את השיווק, המידע והשירות המתאימים ביותר למשתמשים. אנו נעבד נתונים אלה בהתאם לאינטרס לגיטימי בהתאם ל- GDPR. הקוראים עשויים לבטל את הסכמתם לתקשורת עתידית באמצעות ביטול הרשמה למבצעים הנשלחים בדוא"ל: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division מחויבים להגן על המידע האישי שלך ולשמור עליו בהתאם לחקיקה הנוכחית של חוק פרטיות הצרכנים בקליפורניה (CCPA), איפה שהיא ישימה, והתקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd מקפידה על זכויות הצרכן לפי CCPA כדלקמן:

 1. זכות לקבל הודעה
 2. זכות לגישה
 3. הזכות לסרב (או זכות להסכים)
 4. הזכות לבקש למחוק
 5. זכות לשירותים ומחירים זהים

Headley Media Technology Division Ltd מקפידה על עקרונות POPIA כדלקמן:

 • אחריות
 • שקיפות
 • בטיחות
 • מזעור מידע
 • הגבלת מטרה
 • זכויות סובייקטים של המידע

Headley Media Technology Division מחויבת להגן על המידע האישי שלך ולשמור עליו בהתאם לחקיקה הנוכחית של LGPD -Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

אינטרס חוקי

Headley Media Technology Division Ltd פועלת על פי העיקרון של מזעור נתונים ומבטיחה שהמידע האישי שנאסף יישאר מינימלי בכל עת (סעיף 5). הנתונים האישיים שאנו מעבדים מוגבלים במידע של כרטיסי ביקור של עובדי חברות קשורות ישירות ליישומים טכנולוגיים ולקבלת החלטות. הערכה מקיפה הושלמה, ומבטיחה כי הנתונים האישיים שאנו מעבדים אינם משפיעים באופן לא פרופורציונאלי על זכויות הפרטיות של הקוראים שלנו. אנו נוהגים בשקיפות ומודיעים באופן ברור לכל הקוראים כי אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלהם, ולאילו מטרות (סעיפים 13 ו- 14). אנו נשתדל לעדכן את כל נתוני הקוראים בכל עת (סעיף 5).

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחצו על קישור של צד שלישי, תעברו לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לכם בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתם מבקרים בו. ניסינו לספק את הקישורים למדיניות הפרטיות של צד ג' באתר האינטרנט שלנו במידת האפשר. איננו נושאים באחריות על נוהלי הפרטיות של אתרי צד ג' כאמור, והשימוש שלכם באתרים כאלה הוא באחריותכם בלבד.

כיצד ומתי אנו חולקים נתונים אישיים עם נותני חסות וצדדים שלישיים

Headley Media Technology Division Ltd עשויה לשתף את המידע האישי שלכם כדי לספק תוכן ושירותים מאתרינו ושירותי צד שלישי העשויים לעניין אותכם, כולל תוכן ממומן.

תוכן ממומן וצדדים שלישיים

שותפים של Headley Media Technology Division Ltd עם צדדי ג' נותני חסות העמידו לרשות הקוראים ספריה גדולה של תוכן, כגון ספרים לבנים, סרטונים, מחקרי מקרים ווובינרים. בתמורה לגישה לספרייה שלנו ולהורדת תכנים, אנו עשויים לבקש ממכם לספק לנו את המידע האישי שלכם כחלק מהרישום ו/או לעדכן את פרטיכם הקיימים.

כמו שנאמר קודם, Headley Media Technology Division Ltd פועלת על פי העיקרון של מזעור נתונים ומבטיחה שהמידע האישי שנאסף יישאר מינימלי בכל עת (סעיף 5). הנתונים האישיים שאנו מעבדים מוגבלים במידע של כרטיסי ביקור של עובדי חברות קשורות ישירות ליישומים טכנולוגיים ולקבלת החלטות.

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם גם כדי לשלוח לכם את ההצעה שביקשתם או כדי לעקוב אחר משאב שהורדתם בעבר עם תוכן נוסף ו/או משאבים אחרים קשורים לאלה שביקשתם קודם. בנוסף לכך, הנתונים האישיים שלכם ניתן לשתף עם נותן החסות ו/או נותני החסות של התוכן כדי לתקשר איתכם בנוגע להצעה, מוצרים, תוכן או שירותים נוספים שעשויים לעניין אותכם.

שימו לב שברגע שיתוף הנתונים האישיים שלכם עם הצד השלישי/נותן החסות, מדיניות הפרטיות שלהם, כולל מידע כיצד לסרב להשתתף בעתיד, תחול על הנתונים האישיים שלכם. ניסינו לספק את הקישורים למדיניות הפרטיות של צד ג' באתר האינטרנט שלנו במידת האפשר. איננו נושאים באחריות עבור נוהלי הפרטיות של צדדים שלישיים נותני החסות.

יתר על כן, אנו נבקש גם את הסכמתכם לכך שפרטיכם יועברו לנותן חסות הצד השלישי ו/או נותני החסות בזמן ההורדה, מה שמציע לכם את האפשרות לבטל את שיתוף פרטיכם ולהגן על פרטיותכם.

סוגי נתונים הנאספים על ידי Headley Media Technology Division Ltd.

נתונים אישיים

במהלך השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממכם לספק לנו מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי שיכול לשמש ליצירת קשר או זיהויכם ("נתונים אישיים"). מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ב:

 • כתובת אימייל
 • שם פרטי ושם משפחה
 • מס' טלפון
 • כתובת, מחוז, מיקוד, עיר
 • עוגיות

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם כדי ליצור איתכם קשר עם עלונים, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שעשוי לעניין אותכם. אתם רשאים לבטל את קבלת חלק מן התקשורת הזו או את כולה מאיתנו באמצעות קישור לביטול הרישום או הוראות המופיעות בכל דוא"ל שאנו שולחים או על ידי יצירת קשר בכתובת dataprotection @ headleymedia.com .

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו מופנה לאנשים מתחת לגיל 18 ("ילדים").

איננו אוספים ביודעין מידע מאנשים מתחת לגיל 18, המאפשר זיהוי אישי . אם אתם הורים או אפוטרופוסים ואתם מודעים לכך שילדיכם סיפקו לנו נתונים אישיים, אנא פנו אלינו. אם אנחנו נהיים מודעים לכך שאספנו נתונים אישיים מילדים ללא אימות הסכמת ההורים, אנו נוקטים בצעדים להסרת מידע זה מהשרתים שלנו.

רכישות נתונים מצדדים שלישיים

Headley Media Technology Division Ltd רוכשת מדי פעם רשימות שיווק מספקי נתונים צד שלישי. נתונים אלה עשויים לכלול אך לא להיות מוגבלים ל:

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • כתובת דוא"ל עסקי
 • כתובת למשלוחים עסקי
 • שם המשרה בעסק/ אחריות פונקציונלית

אם מתבצעת רכישת נתונים, תוכלו להתחיל לקבל הודעות דוא"ל וטלפון מ- Headley Media Technology Division Ltd בנוגע למגזר העסקי / האינטרסים העסקיים שלכם מבלי למסור לנו את פרטיכם. אם לא תרצו עוד לקבל עדכונים / תקשורת תוכלו לבטל את הסכמתכם / לבטל את הרישום בכל עת, או לשלוח דוא"ל ל- dataprotection@headleymedia.com. אנו גם מנהלים רישום של כל ספקי הנתונים הללו.

העברת נתונים

המידע שלכם, כולל נתונים אישיים, עשוי להיות מועבר למחשבים הממוקמים מחוץ למדינתכם, מחוזכם, מדינתכם או תחום שיפוט ממשלתי אחר שלכם - ומתוחזק במחשבים אחרים - כאשר חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה שבאזור שיפוטכם.

אם אתם נמצאים מחוץ לבריטניה ובחרתם לספק לנו מידע, שימו לב שאנו מעבירים את הנתונים, כולל נתונים אישיים, לבריטניה ומעבדים אותם שם.

הסכמתכם למדיניות פרטיות זו עם הגשת מידע כזה מייצגת את הסכמתכם להעברה זו.

Headley Media Technology Division Ltd תנקוט בכל הצעדים הנחוצים באופן סביר בכדי להבטיח שנתונים שלכם מטופלים באופן מאובטח ובהתאם למדיניות פרטיות זו ושום העברת הנתונים האישיים שלכם לא תתבצע לארגון או למדינה אם לא קיימות בקרות נאותות במקום הזה, לרבות אבטחת הנתונים שלכם ומידע אישי אחר.

גילוי מידע

אם Headley Media Technology Division Ltd מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, יתכן שתתבצע העברת הנתונים האישיים שלכם. אנו נמסור הודעה לפני העברת הנתונים האישיים שלכם ולפני שהמידע יהיה כפוף למדיניות פרטיות אחרת.

דרישות חוקיות

Headley Media Technology Division Ltd עשויה לחשוף את הנתונים האישיים שלכם מתוך אמונה בתום לב שפעולה כזו נחוצה כדי:

 • לקיים חובה חוקית
 • כדי להגן על הזכויות או הקניין של
 • Headley Media Technology Division Ltd.
 • כדי למנוע או לחקור עבירות אפשריות בקשר לשירות
 • כדי להגן על בטיחותם האישית של המשתמשים בשירות או של ציבור
 • כדי להגן מפני אחריות משפטית
 • אבטחת נתונים

אבטחת הנתונים שלכם חשובה לנו, אך דעו כי שום שיטת העברה דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרונית אינה מאובטחת ב 100%. אמנם אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם.

אבטחת נתונים

יש לנו נוהלי הגנה על הנתונים המטופלים ומנוהלים בתוך העסק מחמירים מאוד. יתר על כן, אבטחת IT תמיד הייתה אזור מפתח בו השתדלנו לאבטח אבטחת הנתונים והמערכות. יש לנו חומות אש, תוכנת אנטי-וירוס, הצפנה וכלל איסור גיליון אלקטרוני במחשבים נייחים.

Headley Media Technology Division Ltd מיישמת מדיניות הצפנה החיונית להפחתת הסיכונים לזכויות הנבדקים. אנו משתמשים בפסאודונימיזציה, הצפנה ומזעור, שכולן טכניקות להגנה על נתונים בשלב עיצוב מוכרות.

שמירת נתונים

Headley Media Technology Division Ltd תשמור את המידע האישי שלכם רק כל זמן שיידרש למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור ונשתמש בנתונים האישיים שלכם במידה הדרושה בכדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות (למשל, אם אנו נדרשים לשמור על הנתונים שלכם בכדי לציית לחוקים הרלוונטיים), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטית שלנו.

Headley Media Technology Division Ltd תשמור גם נתונים על שימוש למטרות ניתוח פנימי. נתונים על השימוש נשמרים בדרך כלל לתקופה קצרה יותר, למעט כאשר משתמשים בנתונים אלה כדי לחזק את האבטחה או לשפר את הפונקציונליות של השירות שלנו, או שאנו מחויבים באופן חוקי לשמור נתונים אלה לתקופות ארוכות יותר.

זכויות הגנת הנתונים שלכם במסגרת התקנה הכללית להגנת נתונים (GDPR)

אם אתם תושבי האזור הכלכלי האירופי (EEA), יש לכם זכויות הגנת נתונים מסוימות. Headley Media Technology Division Ltd שואפת לנקוט בצעדים סבירים כדי לאפשר לכם לתקן, לשפר, למחוק או להגביל את השימוש בנתונים האישיים שלכם.

אם ברצונכם לקבל מידע לגבי אילו נתונים אישיים אנו מחזיקים אודותיכם ואם ברצונכם להסיר אותם מהמערכות שלנו, אנא פנו אלינו.

בנסיבות מסוימות, יש לכם זכויות להגנה על נתונים הבאים:

 • הזכות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע שיש לנו עליכם. בכל פעם שמתאפשר, תוכלו לגשת, לעדכן או לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלכם ישירות בהגדרות החשבון שלכם. אם אינכם יכולים לבצע פעולות אלה בעצמכם, אנא פנו אלינו בכדי לסייע לכם.
 • זכות התיקון. יש לכם זכות לתקן את המידע שלכם אם מידע זה אינו מדויק או שלם.
 • הזכות להתנגד. יש לכם זכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם.
 • זכות ההגבלה. יש לכם זכות לבקש שנגביל את עיבוד המידע האישי שלכם.
 • הזכות לניידות נתונים. יש לכם זכות לקבל עותק של המידע שיש לנו עליכם בפורמט מסודר, קריא במכונה ונפוץ.
 • הזכות לבטל הסכמה. יש לכם גם את הזכות לבטל את הסכמתכם בכל עת, במקרה ש- Headley Media Technology Division Ltd הסתמכה על הסכמתכם כדי לעבד את המידע האישי שלכם.
 • לידיעתכם, אנו עשויים לבקש ממכם לאמת את זהותכם לפני שנענה לבקשות כאלה.

יש לכם זכות להתלונן בפני רשות להגנת נתונים על איסוף ושימוש בנתונים האישיים שלכם. לקבלת מידע נוסף, אנא פנו לרשות המקומית להגנת נתונים באזור הכלכלי האירופי (EEA).

נתוני מעקב ועוגיות

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ולהחזיק מידע מסוים.

קובצי עוגיות הם קבצים קטנים, אשר עשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. קובצי עוגיות נשלחים לדפדפן שלכם מאתר, ומאוחסנים במכשיר שלכם. טכנולוגיות המעקב המשמשות גם כן הן משואות, תגים וסקריפטים לאיסוף ומעקב אחר מידע ולשיפור וניתוח השירות שלנו.

אתם יכולים להורות לדפדפן לסרב לכל העוגיות או להודיע מתי נשלח קובץ עוגיה. עם זאת, אם אינכם מקבלים עוגיות, ייתכן שלא תוכלו להשתמש בחלקי השירות שלנו.

דוגמאות לעוגיות בהן אנו משתמשים:

 • עוגיות זמניות. אנו משתמשים בעוגיות זמניות להפעלת השירות שלנו.
 • עוגיות העדפה. אנו משתמשים בעוגיות העדפה כדי לזכור את העדפותיכם והגדרות שונות.
 • עוגיות אבטחה. אנו משתמשים בעוגיות אבטחה למטרות אבטחה.

איך אנחנו משתמשים בנתונים שלכם

אנו עשויים להשתמש במידע שאתם משתפים איתנו ובמידע שאנו אוספים באמצעות השימוש שלכם באתרים בדרכים המתוארות להלן ובזמן הלכידה כמתואר. Headley Media Technology Division Ltd משתמשת בנתונים שנאספו למטרות שונות:

 • לספק ולתחזק את השירות שלנו
 • כדי להודיע לכם על שינויים בשירות שלנו
 • כדי לאפשר לכם להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של השירות שלנו כאשר אתם בוחרים לעשות זאת
 • לספק תמיכת לקוחות
 • לצבור ניתוח או מידע בעל ערך כדי שנוכל לשפר את השירות שלנו
 • לניטור השימוש בשירות שלנו
 • לאיתור, מניעה וטיפול בבעיות טכניות

עלונים

נשתמש בפרטים ששיתפתם כדי לשלוח לכם עלונים יומיים, שעליהם נרשמתם. אנו לא נציג מחדש את הנתונים שלכם ולא נוסיף אותם לרשימות שיווק כלשהן, אלא אם כן הסכמתם לעשות זאת. אנו נספק לכם דרך לבטל את הרישום בכל עלון שנשלח אליכם.

ניתוח אתר אינטרנט

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

Google Analytics

Google Analytics הוא שירות ניתוח אתרים המוצע על ידי גוגל העוקב אחר דיווחי תעבורת אתרים. גוגל משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו ולפקח עליו. נתונים אלה משותפים עם שירותי Google אחרים. גוגל רשאית להשתמש בנתונים שנאספו כדי ליצור הקשר ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.

אתם יכולים לבטל את הסכמתכם לזה שהפעילות שלכם בשירות תהיה זמינה ל- Google Analytics על ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמת Google Analytics. התוסף מונע מ- JavaScript של Google Analytics (ga.js, analytics.js ו- dc.js) לשתף מידע עם Google Analytics על ביקורים.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקרו בדף האינטרנט של Google בנושא פרטיות ותנאים: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

שיווק מחדש התנהגותי

Headley Media Technology Division Ltd משתמשת בשירותי שיווק מחדש כדי להציג לכם פרסומות באתרי צד ג' לאחר שביקרתם בשירות שלנו. אנו וספקי צד שלישי שלנו משתמשים בקובצי עוגיות כדי ליידע, לייעל ולהציג מודעות בהתבסס על ביקוריכם בעבר בשירות שלנו.

Google AdWords

שירות שיווק חוזר של Google AdWords מסופק על ידי Google Inc.

תוכלו לבטל את הסכמתכם ל- Google Analytics לפרסום ברשת המדיה ולהתאים אישית את מודעות רשת המדיה של Google על ידי ביקור בדף הגדרות Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

גוגל ממליצה גם להתקין את תוסף הדפדפן לביטול ההסכמה של Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - בדפדפן שלכם. תוסף הדפדפן לביטול הצטרפות של Google Analytics מספק למבקרים את היכולת למנוע את איסוף הנתונים שלהם על ידי Google Analytics.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקרו בדף האינטרנט של Google בנושא פרטיות ותנאים: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

שירות שיווק חוזר בפייסבוק מסופק על ידי Facebook Inc.

תוכלו ללמוד עוד על פרסום מבוסס-עניין מפייסבוק של פייסבוק ע"י ביקור בדף זה: https://www.facebook.com/help/164968693837950

לביטול הסכמתכם למודעות מבוססות-עניין של פייסבוק פעלו לפי ההוראות הבאות מפייסבוק: https://www.facebook.com/help/568137493302217

פייסבוק מקפידה על עקרונות הוויסות העצמית לפרסום התנהגותי מקוון שנקבעו ע"י הברית לפרסום דיגיטלי. ניתן גם לבטל את הסכמתכם לפייסבוק וחברות משתתפות אחרות באמצעות הברית לפרסום דיגיטלי בארה"ב http: // www. aboutads.info/choices/ , הברית לפרסום דיגיטלי של קנדה בקנדה http://youradchoices.ca/ או הברית האירופית לפרסום דיגיטלי אינטראקטיבי באירופה http://www.youronlinechoices.eu/ , או לבטל באמצעות הגדרות המכשיר הנייד שלכם.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקרו במדיניות הנתונים של פייסבוק: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

שירות שיווק חוזר של AdRoll מסופק על ידי Semantic Sugar, Inc.

תוכלו לבטל את הסכמתכם לשיווק מחדש של AdRoll על ידי ביקור בדף האינטרנט הזה של העדפות פרסום של AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של AdRoll, אנא בקרו בדף האינטרנט של מדיניות הפרטיות של AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

שירות שיווק חוזר של AppNexus מסופק על ידי AppNexus Inc.

תוכלו לבטל את הסכמתכם לשיווק מחדש של AppNexus על ידי ביקור בדף האינטרנט פרטיות ופלטפורמת AppNexus: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של AppNexus, אנא בקרו בדף האינטרנט של מדיניות הפרטיות של פלטפורמת AppNexus: http://www.appnexus.com/platform-policy/

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לכם על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בעמוד זה.

אנו נודיע לכם באמצעות דוא"ל ו/או הודעה בשירות שלנו, טרם כניסת השינוי לתוקף ונעדכן את "התאריך האפקטיבי" בראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין מדי פעם במדיניות פרטיות זו כדי לבדוק שינויים. שינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף כאשר הם מתפרסמים בעמוד זה.

צרו קשר אתנו

אם יש לכם שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנו אלינו:

באימייל: dataprotection@headleymedia.com

על ידי ביקור בדף זה באתר האינטרנט שלנו: https://cybersecuritycorporate.co.il/ContactUs

בטלפון: +44 (0) 1932 564999

בדואר: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

עלינו

כדי להוסיף את התוכן שלכם לספרייה המקוונת שלנו למשאבים טכנולוגיים, אנא לחצו כאן...

צוות הנהלה

Gerry Rhoades-Brown

מנכ"ל

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

מנהל מכירות גלובלי

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

סמנכ"ל מכירות DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

מנהל חשבונות

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

מנהל לקוחות בכיר

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

מנהל לקוחות

will.pownall@headleymedia.com