BAE Systems
flow-image

אסטרטגיית הסייבר הלאומית של בריטניה: מערכת התגובה BAE

משאב זה פורסם על ידי BAE Systems

אסטרטגיית הסייבר הלאומית החדשה של בריטניה מייצגת רגע מפתח במדיניות סייבר ובשאיפות סייבר. כאן, אנו מהרהרים בדברים שהשתנו בחמש השנים האחרונות, מה למדנו בזמן הזה, וכיצד האסטרטגיה החדשה תניע את ההתפתחויות הדרושות בהגנת הסייבר הלאומית. אסטרטגיית הסייבר הלאומית החדשה של בריטניה פורסמה. בהמשך לסקירה המשולבת, וחמש שנים לאחר אסטרטגיית אבטחת הסייבר הלאומית לשנת 2016 ותכנית ההשקעות הנלווית לה, האסטרטגיה החדשה מתבססת על ניסיון ומשקפת את ההקשר הנוכחי, כך שהיא מתווה מסלול חדש להגנת הסייבר הלאומית של בריטניה. במאמר זה אנו מהרהרים על הדברים שהשתנו בחמש השנים האחרונות, על מה שלמדנו באותה תקופה על אתגרי אבטחת הסייבר ועל התגובה של בריטניה. אנו חוקרים כיצד האסטרטגיה החדשה שואפת ליישם את שאיפותיה של בריטניה להיות מעצמת סייבר עולמית ומקום בטוח יותר לחיות ולעבוד באינטרנט.

להוריד עכשיו

box-icon-download

שדות חובה*

בבקשה תסכימו לתנאים אלה

בבקשת משאב זה אתם מסכימים לתנאי השימוש שלנו. כל הנתונים מוגנים על ידי הודעת הפרטיות . אם יש לכם שאלות נוספות אנא שלחו אימייל אל dataprotection@headleymedia.com .

קטגוריות קשורות אבטחת ענן, אבטחת API, מתווך אבטחת גישה לענן [Cloud Access Security Broker (CASB)], ציות ענן, אבטחת נתונים בענן, צמצום מתקפות מניעת שירות מבוזרות (DDoS) בענן, אבטחת קצה בענן, אבטחת קבצים בענן, ניהול תנוחת אבטחת ענן [Cloud Security Posture Management (CSPM)], הגנה על עומס עבודה של הענן, זיהוי ותגובה מורחבים (XDR), שירות גישה מאובטחת לקצה (SASE), רשת שירות, אבטחת נתונים, אסטחת מסדי נתונים, אבטחת מרכז נתונים, אבטחה שבה הנתונים במרכז, מניעת איבוד נתונים (DLP), תכנת למיסוך נתונים, ניהול מפתח הצפנה, אבטחת נתונים במכשירים ניידים, ניהול סודות, אבטחת רשת, אבטחת DNS, חומת אש, מערכות זיהוי חדירה ומניעתה (IDPS), מיקרו-סגמנטציה, בקרת גישה לרשת, זיהוי ותגובה לגבי הרשת (NDR), בדיקת ארגז חול של הרשת, ניהול מדיניות אבטחת רשת (NSPM), ניתוח תעבורת הרשת (NTA), פרימטר מוגדר תכנה (SDP), ניהול איומים מאוחד, רשת וירטואלית פרטית (VPN), רשת הפועלת על עקרון אפס אמון, ניהול פגיעות, ניהול שטח התקיפה, ניהול תיקוני רשת, ניהול פגיעות מבוססת-סיכון, הדרכת קוד מאובטח, הדרכת מודעות לאבטחה