ThreatQuotient
flow-image

תפקידן של פלטפורמות מודיעין איומים ביישום זיהוי ותגובה מורחבים

משאב זה פורסם על ידי ThreatQuotient

לפני שעסקים נכנסים להשקעות גילוי ותגובה מורחבות (XDR) באופן פזיז ונמהר, כדאי לבדוק למה אנחנו מתכוונים בעת השימוש במושג XDR, איך הוא משתלב עם כלים קיימים, והיכן ניתן למנף פלטפורמות מודיעין איומים כדי לעזור לחברות לגשר על הפער בין מה שיש להן עכשיו לבין מצב עתידי אידאלי של XDR יעיל.

להוריד עכשיו

box-icon-download

שדות חובה*

בבקשה תסכימו לתנאים אלה

בבקשת משאב זה אתם מסכימים לתנאי השימוש שלנו. כל הנתונים מוגנים על ידי הודעת הפרטיות . אם יש לכם שאלות נוספות אנא שלחו אימייל אל dataprotection@headleymedia.com .

קטגוריות קשורות אבטחת רשת, אבטחת DNS, חומת אש, מערכות זיהוי חדירה ומניעתה (IDPS), מיקרו-סגמנטציה, בקרת גישה לרשת, זיהוי ותגובה לגבי הרשת (NDR), בדיקת ארגז חול של הרשת, ניהול מדיניות אבטחת רשת (NSPM), ניתוח תעבורת הרשת (NTA), פרימטר מוגדר תכנה (SDP), ניהול איומים מאוחד, רשת וירטואלית פרטית (VPN), רשת הפועלת על עקרון אפס אמון