Trend Micro
flow-image

עלייתו ונפילתו הקרובה של שוק קוד הניצול לרעה של N-Day במחתרת של פושעי הסייבר

משאב זה פורסם על ידי Trend Micro

במחתרת של פושעי הסייבר מתקיים שוק עצום של קודי ניצול לרעה של יום אפס ויום N, שבו המחיר עבור קוד ניצול לרעה מוכתב, לעתים קרובות, על ידי אורך הזמן שבו הוא היה בחוץ (ככל שהוא חדש יותר, הוא יקר יותר) והאם כבר צפוי פרסום של תיקון עבור הפגיעות המנוצלת לרעה (יום אפס) או שהוא כבר פורסם(יום N). במהלך השנתיים הקלנדריות האחרונות, בדקנו פורומים מחתרתיים לאיתור קודי ניצול לרעה של יום-N כדי לקבוע כמה זמן הם נשארו בשוק. כמו כן, בדקנו את מחזור החיים שלהם כדי לראות אם שחקנים זדוניים העדיפו בקפדנות קודי ניצול לרעה חדשים יותר או שגם קודי שימוש לרעה ישנים יותר היו שימושיים עבורם. המחקר, שנמשך שנתיים, מספק תובנות לגבי מחזור החיים של קודי ניצול לרעה, סוגי הקונים והמוכרים שלהם, והמודלים העסקיים שמעצבים מחדש את השוק המחתרתי הזה.

להוריד עכשיו

box-icon-download

שדות חובה*

בבקשה תסכימו לתנאים אלה

בבקשת משאב זה אתם מסכימים לתנאי השימוש שלנו. כל הנתונים מוגנים על ידי הודעת הפרטיות . אם יש לכם שאלות נוספות אנא שלחו אימייל אל dataprotection@headleymedia.com .

קטגוריות קשורות ניהול פגיעות, ניהול תיקוני רשת