arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Algosec

Algosec

map pin iconכתובת: 65 Challenger Road, Suite 310 Ridgefield Park, NJ, 7660, United States

phone iconטלפון: -4941

email iconאימייל ספק

חברת AlgoSec, חברה עולמית מובילה בתחום אבטחת האינטרנט, מעצימה ארגונים כדי שהם יוכלו להאיץ בצורה מאובטחת את אספקת היישומים באמצעות אוטומציה של קישוריות יישומים ומדיניות אבטחה, בכל מקום. פלטפורמת AlgoSec מאפשרת לארגונים המורכבים ביותר בעולם להשיג נראות, להפחית את הסיכון ולעבד שינויים ללא מגע בכל רחבי הרשת ההיברידית.

משאבים עדכניים מ- Algosec