arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Datto

Datto

map pin iconכתובת: 101 Merrit 7, 7th Floor, Norwalk, Connecticut, 6851, United Kingdom

phone iconטלפון: +1 888 294 6312

email iconאימייל ספק

Datto היא ספקית עטורת פרסים של פתרונות גיבוי, שחזור לאחר אסון (BDR) והמשכיות עסקית חכמה (IBC), המספקת טכנולוגיה הטובה ביותר מסוגה ותמיכה לשותפי הערוץ שלה שמספרם עולה על 5,000 שותפים. Datto היא ספקית היחידה שלה-BDR/IBC בענן היברידי שמספקת וירטואליזציה מיידית באתר ומחוצה לו, אימות גיבוי של צילום מסך, והיא משרתת את הצרכים של עסקים קטנים ובינוניים.

משאבים עדכניים מ- Datto