arrow iconלחזור לרשימת הספקים
F5

F5

map pin iconכתובת: 401 Elliott Avenue West, Seattle, Washington, 98119, United States

phone iconטלפון: +1 206 272 5555

email iconאימייל ספק

חברת F5 מספקת פתרונות עבור עולם היישומים. F5 מסייעת לארגונים להרחיב בצורה חלקה פריסות ענן, פריסות מרכזי נתונים ופריסות של רשת המוגדרת על-ידי תוכנה (SDN) כדי לספק בהצלחה יישומים לכל אחד, בכל מקום ובכל עת. פתרונות F5 מרחיבים את מרחב הפעולה של מערך ה-IT באמצעות מסגרת פתוחה וניתנת להרחבה ומערכת אקולוגית עשירה של שותפים בעלי טכנולוגיה מובילה וספקי תיאום הפעלות של מרכזי נתונים. גישה זו מאפשרת ללקוחות להשתמש במודל התשתית המתאים ביותר לצרכים שלהם לאורך זמן.

משאבים עדכניים מ- F5