arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Human

Human

map pin iconכתובת: New York. 27 W 24th St, #901., United States

phone iconטלפון: 844-223-2687.

email iconאימייל ספק

חברת HUMAN (בשמה לשעבר White Ops) היא חברת אבטחת סייבר המגינה על ארגונים מפני מתקפות "בוטים" כדי לדאוג לכך שהחוויה הדיגיטלית תהיה כזו שמערבת רק בני אדם. יש לנו מנוע אימות אנושי המתקדם ביותר שמגן על יישומים, על ממשקי תכנות יישומים ועל מדיה דיגיטלית מפני התקפות "בוט", מונע אובדן ומשפר את החוויה הדיגיטלית עבור בני אדם אמתיים.

משאבים עדכניים מ- Human