arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Leidos

Leidos

map pin iconכתובת: 1750 Presidents St, Reston, VA 20190,, United States

phone iconטלפון: +1 571-526-6000

email iconאימייל ספק

באמצעות תרבות החדשנות והיסטוריית הביצועים שלנו, אנו מפתחים אמון עמוק בלקוחות, המבוסס על יושרה, ואנו יוצרים פתרונות, שעומדים במבחן הזמן, המשפרים את העולם שלנו. Leidos היא חברה מובילה בפתרונות טכנולוגיה ומדע הפועלת במטרה לתת מענה לכמה מהאתגרים הקשים ביותר בעולם בתחום שווקי ההגנה, המודיעין, בטחון המדינה, העולם האזרחי והבריאות.

משאבים עדכניים מ- Leidos