arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Privitar

Privitar

map pin iconכתובת: 15 Hatfields, London, SE1 8DJ, United Kingdom

phone iconטלפון: +44 203 2827136

email iconאימייל ספק

חברת Privitar נוסדה בשנת 2014 ומטרתה היא לסייע לארגונים להפיק יותר, ומהר יותר, מהנתונים שלהם - תוך הגנה על הפרטיות של יחידים. אנו מסייעים לארגונים להשתמש בנתונים בצורה בטוחה, אתית ויעילה. פלטפורמת הקצאת הנתונים המודרנית (Modern Data Provisioning Platform) שלנו היא הפתרון היחיד שמעצים את לקוחותינו כדי שהם יוכלו להעניק לצוותים שלהם גישה ללא-מאמץ ובשירות עצמי לנתונים בטוחים, עם זרימות עבודה שיתופיות ובקרות המבוססות על מדיניות , תוך כדי הבניית אבטחת נתונים ופרטיות לתהליך זה. הודות לשילוב שלנו של טכנולוגיה ומומחיות בתחום הרגולציה, אנו מסייעים ללקוחות לספק יוזמות מודרניות של חדשנות בנתונים, תוך ניווט ברגולציות והגנה על אמון הלקוחות.

משאבים עדכניים מ- Privitar