arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Sailpoint

Sailpoint

map pin iconכתובת: 11120 Four Points Drive, Suite 100 Austin, TX 78726, United States

phone iconטלפון: -5937

email iconאימייל ספק

חברת SailPoint היא החברה המובילה באבטחת זהויות עבור הארגון המודרני. באמצעות רתימת העוצמה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה תוכנת SailPoint הופכת לאוטומטית את ניהול הגישה והשליטה בה, ומספקת את הגישה הנדרשת בלבד לזהויות הנכונות ולמשאבי הטכנולוגיה המתאימים בזמן הנכון. פלטפורמת הזהות המתוחכמת שלנו משתלבת באופן חלק עם מערכות וזרימות עבודה קיימות ומספקת את התצוגה יחידה לכל הזהויות והגישה שלהן.

משאבים עדכניים מ- Sailpoint