arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Tanium

Tanium

map pin iconכתובת: 3550 Carillon Point, Kirkland, WA, 98033, United States

phone iconטלפון:

email iconאימייל ספק

המייסדים, האב והבן David & Orion Hindawi בחרו להם למשימה להעצים את הארגונים הגדולים בעולם בעת שהם מנהלים את הרשתות החיוניות לתפקוד שלהם, ומגינים עליהן. התמקדות יחידנית זו הביאה ליצירת פלטפורמת Tanium, שפותרת את אתגרי האבטחה וניהול ה-IT הגדולים ביותר העומדים בפני ארגונים, על-ידי מתן היכולת לראות ולעשות הכול, במהירות הבזק, ברשתות המחשבים - בקנה מידה חסר תקדים.

משאבים עדכניים מ- Tanium