arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Telos

Telos

map pin iconכתובת: 19886 Ashburn Road, Ashburn, Virginia 20147, United States

phone iconטלפון: -11785

email iconאימייל ספק

Telos מעצימה את הארגונים בעלי מודעות האבטחה הגבוהה ביותר בעולם, ומגינה עליהם, באמצעות פתרונות להבטחת אבטחה מתמשכת של יחידים, מערכות ומידע. ההצע של Telos כולל פתרונות אבטחת אינטרנט לניהול סיכוני IT ואבטחת מידע; פתרונות אבטחת ענן להגנה על נכסים מבוססי ענן ולאפשור תאימות מתמשכת לתקני האבטחה של התעשייה והממשלה; ופתרונות אבטחה ארגונית לניהול זהויות וגישה, ניידות מאובטחת, העברת הודעות ארגונית וניהול רשת והגנה על הרשת.

משאבים עדכניים מ- Telos