arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Tufin

Tufin

map pin iconכתובת: 10 Summer Street, Boston,, MA 02110, United States

phone iconטלפון: -8857

email iconאימייל ספק

משימתנו היא להגן על הרשתות הגדולות ביותר בעולם מפני תקיפות אינטרנט. אנו מעצימים ארגונים גדולים כדי שהם יוכלו לנהל ולאכוף מדיניות אבטחה מאוחדת ברשתות ובסביבות הענן המורכבות שלהם. אנו מחוללים מהפכה בתהליך שינוי הרשת בעזרת אוטומציה מבוססת מדיניות, באופן המאפשר ללקוחות לבצע שינויים מדויקים תוך דקות במקום תוך ימים.

משאבים עדכניים מ- Tufin