arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Webroot

Webroot

map pin iconכתובת: 385 Interlocken Crescent, Suite 800, Broomfield, Colorado, 80021, United States

phone iconטלפון: +1 800 772 9383

email iconאימייל ספק

Webroot, חברה של OpenText, היתה הראשונה שרתמה את הענן ואת הבינה המלאכותית כדי להפסיק את איומים של יום-אפס בזמן אמת. אנו מספקים פתרונות הגנה על נקודות קצה, הגנה על הרשת והדרכה להגברת המודעות לאבטחה הבנויים במיוחד עבור ספקי שירותים מנוהלים ועסקים קטנים.

משאבים עדכניים מ- Webroot