הגנה על נקודת הקצה / זיהוי ותגובה לגבי נקודת הקצה (EDR)